Styrereferat 3 – 2016

STYRKELØFTFORBUND

 

Styrereferat 3 -2016

 

Tid og sted: 3 – 4 sept. 2016                                                                                        Starttidspunkt
Tilstede:   Morten, Inger, Pål                                                                                       Lørdag 1300 til 2000

Forfall:  Per, Renate, Bjørnar , Frank                                                                        Søndag 0900 til 1600
Referent:  Janne Gunn
 

Telefonmøte og styremøte:

26.1 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

27.-28.2 – Styremøte
15.3 –
gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

26.4 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

28.-29.5 – Styremøte

28.6 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

03.-04.09 – Styremøte

27.9 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.
25.10 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

26.-27.11 – Styremøte
 

Avsluttede Saker

25/13 Reglement for Nasjonale stevner.

26/13 Endring i organisasjonshåndboka.

9/14 Konkurransetilbud til 10-14 åringer

23/14 Tilbud på ny lisensforsikring

24/14 Bingoavtalen (utsatt?)

1/15 Budsjett 2015

2/15 Sponsor på streaming

3/15 Gjennomføring av trener I i 2015.

4/15 Tinget

5/15 Idrettstinget

6/15 Disiplinærsaker

12/15 Gjennomgang av aktivitetsmidler regioner 2016

13/15 Oppdatering av organisasjonshåndboken og vedlegg i NB etter Tinget

14/15 Arrangører NM

3/16 Standardbrev/informasjonsskriv til utsendelse ved sletting av ikke-godkjente resultat.
5/16 Gå opp møteplan og melding av nye saker til styremøter
23/13 Journalføring
2/16 Utarbeide «kjøreregler» for påmelding og billettbestilling, Veteran
6/16 Post 3 rapport
13/16 Endrede krav til nye klubber

10/15 Nordisk

8/16 Lagring og samarbeid

14/16 Styremedlemmers mandat

17/16 Endring fra antidoping Norge.

18/16 Høring på utkast til søknad spillemidler 2017

 

 

 

 

Saker behandlet av AU

1/16 Dispensasjonssøknad manglende lisens for Lars Kirkebøen, RM Østafjell

2/16 NM Benkpress UF Bergen 2016

3/16 Dispensasjon UF-Bergen SK

4/16 Dispensasjonssøknad  Lenja AK

5/16 Dispensasjonssøknad Nidarø SK

6/16 Dispensasjonssøknad manglende lisens for Are Farmen,  KAK

7/16 Dispensasjonssøknad for forsen påmelding til junior NM for Kristin J.Pettersen

8/16 Dispensasjonssøknad for endring av vektklasse, Jan Roytvand

9/16 Dispensasjonssøknad for gjesteløfter under NM 2016, Johan Veinfors
10/16 Dispensasjonssøknad for gjesteløfter under UF NM 2016, Jonathan Larsson

 

 

VIDEREFØRTE SAKER

11/15 VPL 2016

 

VPL 2016 ble gjennomgått og ajourført.
Versjon 1.01 er gjeldende fra 1.Mai

 

Ansvarlig: styret

Status: Videreføres

 

 


NYE SAKER

1/16 Organisasjonshåndboka – endelig gjennomgang

Organisasjonshåndboka er revidert, men må ha en siste gjennomgang før den legges ut.
Alle tar en kontroll på eget ansvarsområde, før den publiseres på nettsiden til NSF.
Frist for kommentarer/tilbakemelding er 15.08.2016

Ansvarlig: Morten

Status: Videreføres

 

 
4/16 Oppgang av ansvarsområder vedrørende sosiale medier, spesielt Facebook.

Renate utarbeider utkast til en publiseringskalender for oppdatering av aktiviteter på forbundets nettside. Kalenderen skal gjenspeile VPL, og når utkastet er etablert skal styrets medlemmer fylle inn aktiviteter som reflekterer den enkeltes ansvarsområde.
Viktige saker linkes også til Facebook.

Hvem svarer på hva?

Ved henvendelser på NSFs Facebook-side, vil Renate i hovedsak svare på spørsmål, skulle det være et organisatorisk spørsmål videresendes det til Tone. Dersom det er et idrettspolitisk spørsmål videresendes det til NSFs styrerepresentant med ansvar for det aktuelle fagområdet.

Ansvarlig: Renate og styret

Status: Videreføres

 

7/16 Videreføring av praksis for norske rekorder


Dagens praksis avviker fra IPF regelverk, det opprettes av den årsak et vedlegg til NB som presiserer dette. Forslag om endring sendes IPF.
Ansvarlig: Per

Status: Videreføres

 

 

 
9/16 Streaming – investering av utstyr

Innkjøpene har en ramme på 40000, pengene tas fra egenkapitalen.

 

Planlagt oppdatert løsning skal testes ut under NM utstyrsfritt.

Ansvarlig: Renate

Status: Pågår

 

 

 

 

10/16 Nordisk for ungdom og junior 2017

 

Det er Norges Styrkeløftforbund som har gleden av å invitere til ungdom og junior – Nordisk 2017.
I den anledning mangler det arrangør, og dette må på plass så snart som mulig.

Det vil bli sendt ut invitasjon til å søke som arrangør.

Det er vedtatt en arrangementsstøtte på nkr. 25000,- til arrangør.

Arrangeres i Oktober 2017.

 

Ansvarlig: Pål

Status: Pågår

 

 

 

12/16 VM 2020

 

Forberede søknad VM 2020

Til info ble vi enige på siste ting om å søke VM i 2020, så vi har et år på oss til å forberede en søknad.

Mulig arrangør/arrangører kontaktes.

 

Ansvarlig: Morten

Status:  Pågår

 

 

15/16

Aktivitetssøknader regioner
Utlysningsbrev oppdateres med nye godkjente kurs.

Ansvarlig: Bjørnar
Status: Viderføres

 

 

 

16/16 –  Startkontigent norske mesterskap
Standardbrev fra Forbundet. Formulering om sanksjonsmuligheter ved manglende betaling. Tas inn i organisasjonsboka.

Ansvarlig: Per
Status: Videreføres

 

 

19/16 Tinget 2017
Uke 44 (4 – 5 november) arrangeres tinget 2017.
Janne Gunn sjekker ut hotell.
Morten skaffer dirigent.

Ansvarlig: Morten

 

 

 

20/16
Henvendelse fra løfternes tillitsvalgte mm.

  • Presisering av gjeldende praksis av uttaksregler slik at alle uttakskriterier er skriftlige og offentlige.
  • Treningsrapportering inkludert video standardiseres i henhold til forslag fra TIK.
  • Krav om kopi av treningsrapport til leder i TIK innskjerpes.
  • Regler for sosiale medier innføres i henhold til forslag fra TIK.
  • TIK vurderer om det skal etableres faste kontaktpersoner i klubbene for hverdagsoppfølging.
  • Styret har vurdert TIK’s anmerkninger om avvik fra utøverkontraktens punkt om besøk av landslagstrener og ber TIK justere kontrakten til å være i samsvar med gjennomførbar praksis.
  • Skisserte tiltak om videorapportering og eventuelt faste kontaktpersoner i klubbene synliggjøres i kontraktene.

Styret har vurdert TIK’s beskrivelse av kvalitetssikringen av landslagsuttak som tilfredsstillende. Styret forutsetter at den enkelte utøver kan få innsyn i landslagssjefens vurdering av vedkommende.

Styret vil initiere en evaluering av tiltakene etter ca. 1 år og vil i den forbindelse be om innspill fra landslagene og TIK.

Brev vil bli sendt ut til landslaget og TIK.

Ansvarlig: Inger og Janne Gunn

Status: Videreføres

 

 

 

 

 

22/16

  1. – Classic
    Innspill til IPF

Ansvarlig: Morten

Status: Videreføres