Styrereferat 4 – 2016

STYRKELØFTFORBUND

 

Styrereferat 4 -2016

 

Tid og sted: 26 – 27 Nov 2016                                                                                  Starttidspunkt
Tilstede: Morten,Inger, Per, Pål, Renate, Frank                                                  Lørdag 1100 til 1800

Forfall:   Bjørnar                                                                                                               Søndag 1000 til 1600
Referent:  Janne Gunn Gaard
 

Telefonmøte og styremøte:

26.1 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

27.-28.2 – Styremøte
15.3 –
gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

26.4 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

28.-29.5 – Styremøte

28.6 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

27.-28.08 – Styremøte

27.9 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.
25.10 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

26.-27.11 – Styremøte
 

Avsluttede Saker

25/13 Reglement for Nasjonale stevner.

26/13 Endring i organisasjonshåndboka.

9/14 Konkurransetilbud til 10-14 åringer

23/14 Tilbud på ny lisensforsikring

24/14 Bingoavtalen (utsatt?)

1/15 Budsjett 2015

2/15 Sponsor på streaming

3/15 Gjennomføring av trener I i 2015.

4/15 Tinget

5/15 Idrettstinget

6/15 Disiplinærsaker

12/15 Gjennomgang av aktivitetsmidler regioner 2016

13/15 Oppdatering av organisasjonshåndboken og vedlegg i NB etter Tinget

14/15 Arrangører NM

3/16 Standardbrev/informasjonsskriv til utsendelse ved sletting av ikke-godkjente resultat.
5/16 Gå opp møteplan og melding av nye saker til styremøter
23/13 Journalføring
2/16 Utarbeide «kjøreregler» for påmelding og billettbestilling, Veteran
6/16 Post 3 rapport
13/16 Endrede krav til nye klubber

10/15 Nordisk

8/16 Lagring og samarbeid

14/16 Styremedlemmers mandat

17/16 Endring fra antidoping Norge.

18/16 Høring på utkast til søknad spillemidler 2017

1/16 Organisasjonshåndboka – endelig gjennomgang
9/16 Streaming – investering av utstyr
15/16 Aktivitetssøknader regioner
22/16 VM.- Classic
20/16 Henvendelse fra løfternes tillitsvalgte mm.
21/16 Antidoping Norge
23/16 Nye satser ved regionstilskudd

 

 

 

 

 

Saker behandlet av AU

1/16 Dispensasjonssøknad manglende lisens for Lars Kirkebøen, RM Østafjell

2/16 NM Benkpress UF Bergen 2016

3/16 Dispensasjon UF-Bergen SK

4/16 Dispensasjonssøknad Lenja AK

5/16 Dispensasjonssøknad Nidarø SK

6/16 Dispensasjonssøknad manglende lisens for Are Farmen, KAK

7/16 Dispensasjonssøknad for forsen påmelding til junior NM for Kristin J.Pettersen

8/16 Dispensasjonssøknad for endring av vektklasse, Jan Roytvand

9/16 Dispensasjonssøknad for gjesteløfter under NM 2016, Johan Veinfors

10/16 Dispensasjonssøknad for gjesteløfter UF NM 2016 – Jonathan Larsson

 

 

 

 

VIDEREFØRTE SAKER

11/15 VPL 2016

 

VPL 2016 ble gjennomgått og ajourført.
Versjon 1.0 er gjeldende fra 1.mars.

 

Ansvarlig: styret

Status: Videreføres

 

 


NYE SAKER

4/16 Oppgang av ansvarsområder vedrørende sosiale medier, spesielt Facebook.

Renate utarbeider utkast til en publiseringskalender for oppdatering av aktiviteter på forbundets nettside. Kalenderen skal gjenspeile VPL, og når utkastet er etablert skal styrets medlemmer fylle inn aktiviteter som reflekterer den enkeltes ansvarsområde.
Viktige saker linkes også til Facebook.

Hvem svarer på hva?

Ved henvendelser på NSFs Facebook-side, vil Renate i hovedsak svare på spørsmål, skulle det være et organisatorisk spørsmål videresendes det til Janne Gunn. Dersom det er et idrettspolitisk spørsmål videresendes det til NSFs styrerepresentant med ansvar for det aktuelle fagområdet.

Ansvarlig: Renate og styret

Status: Pågår

 

 

7/16 Videreføring av praksis for norske rekorder


Dagens praksis avviker fra IPF regelverk, det opprettes av den årsak et vedlegg til NB som presiserer dette. Forslag om endring sendes IPF.
Ansvarlig: Per

Status: Pågår

 

 

 

10/16 Nordisk for ungdom og junior 2017

 

Det er Norges Styrkeløftforbund som har gleden av å invitere til ungdom og junior – Nordisk 2017.
Det vil bli sendt ut invitasjon til å søke som arrangør.

Det er vedtatt en arrangementsstøtte på nkr. 25000,- til arrangør.

Arrangeres i Oktober 2017.

 

Fræna har påtatt seg mesterskapet.

 

Ansvarlig: Pål

Status: Pågår

 

 

 

12/16 VM 2020

 

Forberede søknad VM 2020

Til info ble vi enige på siste ting om å søke VM i 2020, så vi har et år på oss til å forberede en søknad.

Sandnes AK jobber aktivt med å forberede søknad.

Frist frem til 01.06.2017 med å sende søknad til IPF.

 

Ansvarlig: Morten

Status:  Pågår

 

 

 

16/16 –  Startkontigent norske mesterskap
Standardbrev fra Forbundet. Formulering om sanksjonsmuligheter ved manglende betaling. Tas inn i organisasjonsboka.

Ansvarlig: Per
Status: Pågår

 

19/16 Tinget 2017
Uke 44 (4 – 5 november) arrangeres tinget 2017.
Tinget  holdes på Scandic Airport, Gardermoen
Morten skaffer dirigent.

Ansvarlig: Morten

Status: Pågår

 

24 /16 Nye regler for Kåring av årets klubb

Fremlagt forslag med endringer. Kvalitetskontrolleres av Bjørnar. Renate lager regneark for bruk til kontroll.

Ansvarlig: Bjørnar

Status: Pågår

 

25/16 Erstatning av stålet utstyr

Nødvendig  innkjøp av nytt utstyr pga tyveri av streamingutstyr under NM U/J/V 2017

Ny ramme 35.000 ( 11.000 på arrangement/ 24.000 på profilering).

Ansvarlig. Renate

Status: Pågår

 

26/16

Tildeling regioner

Forslag utarbeidet men mangler endelig fordeling av Trener 1 kurs.

Det er prioritert Trener og dommerutdanning samt regionstreneraktivitet. Endelig oversikt over to-årig tildeling for trener og dommerutdanning utarbeides av idrettsfaglig rådgiver.

Ansvarlig: Inger

Status: Pågår

 

1/17

EPF Strategisk dokument

Ansvarlig: Morten

Status: Pågår