Styrereferat 1-2017

Kan lastes ned HER.

 

Tid og sted: 11 – 12. Mars

Starttidspunkt

Lørdag 1300 – 2000

Søndag 0900 – 1600

Tilstede:Morten, Inger,Renate,Per,Pål

Forfall: Frank Gyland, Bjørnar Brende

Referent:  Janne Gunn Gaard
 

Telefonmøte og styremøte:

24.1 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

21.2 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver

11-12.3 – Styremøte Oslo

6.5 – Styremøte Oslo

23.5 – Telefonmøte

22.8 – Telefonmøte

9-10.9 – Styremøte

26.9 – Telefonmøte

14-15.10 – Styremøte

24.10 – Telefonmøte

03.11 – Styremøte

04-05.11 – Tinget 2017

21.11 – Telefonmøte

 

 

Avsluttede Saker

11/15 VPL 2015

4/16 Oppgang av ansvarsområder vedrørende sosiale medier, spesielt Facebook.

16/16 –  Startkontigent norske mesterskap/øvrige fordringer.
25/16
Erstatning av stålet utstyr
26/16
Tildeling regioner
3/17 Para – Nasjonalt regelverk – UTGÅR se 10/17
4/17 Oppdatere ADN planen, nye mål – Utgår se 8/17
6/17 – Streaming der av plattform, kvalitet, musikkbruk osv. UTGÅR

 

 

 

 

 

Saker behandlet av AU

1/17 – Søknad disp NM U/J/V UF 2017 – Lenja

2/17 – Søknad disp i forhold til alder – Drammen SI

 

 

VIDEREFØRTE SAKER

7/16 Videreføring av praksis for norske rekorder
Dagens praksis avviker fra IPF regelverk, det opprettes av den årsak et vedlegg til NB som presiserer dette. Forslag om endring sendes IPF.
Ansvarlig: Per

Status: Pågår

 

 

10/16 Nordisk for ungdom og junior 2017

Det er Norges Styrkeløftforbund som har gleden av å invitere til ungdom og junior – Nordisk 2017.
Det vil bli sendt ut invitasjon til å søke som arrangør.

Det er vedtatt en arrangementsstøtte på nkr. 25000,- til arrangør.

Arrangeres 14 – 16 September 2017.

 

Fræna har påtatt seg mesterskapet.

 

Ansvarlig: Pål

Status: Pågår

 

 

12/16 VM 2020

Forberede søknad VM 2020

Til info ble vi enige på siste ting om å søke VM i 2020, så vi har et år på oss til å forberede en søknad.

Sandnes AK jobber aktivt med å forberede søknad.

Frist frem til 01.06.2017 med å sende søknad til IPF.

 

Ansvarlig: Morten

Status:  Pågår

 

 

19/16 Tinget 2017
Uke 44 (4 – 5 november) arrangeres tinget 2017.
Tinget  holdes på Scandic Airport, Gardermoen
Morten skaffer dirigent.

Ansvarlig: Morten

Status: Pågår

24 /16 Nye regler for Kåring av årets klubb
Fremlagt forslag med endringer. Kvalitetskontrolleres av Bjørnar. Renate lager regneark for bruk til kontroll.

Ansvarlig: Bjørnar/Renate
Status: Pågår

 

NYE SAKER

 

1/17 EPF Strategisk dokument

Gjennomgang av dokumentet. Morten skriver et svar til EPF
Ansvarlig: Morten
Status: Avsluttet

 

2/17      Dommerkurs

Det som ligger på dropbox er fra 2015.  Bør oppdateres. Bjørnar har, legger over i dropbox.

Ansvarlig: Inger
Status: Pågår

 

5/17 – Utmelding

At det er ulik ikrafttreden på skriftlig utmelding i de to lovverkene kan være uheldig, det må vi se litt på. Månedsfristen er nok i sin tid lagt inn for å få tid til å kreve inn eventuelt utestående medlemmet kan ha i forhold til klubb eller forbund, men vi må se på om den er nødvendig for å få dette til. Hvis ikke bør virkningstidspunktet være likt i de to lovene. Kanskje var det en måned også i NIFs regler på det tidspunktet bestemmelsen ble innført.

Dette tas som eget tingforslag.

Ansvarlig: Inger
Status: Avsluttet

 

7/17 VPL 2017

Versjon 1.3 vedtatt per e-post 1/3. Det gjenstår å få på plass aktivitetsoversikt.
Ansvarlig: Morten
Status:  Pågår

 

8/17

Handlingsplan mot doping

Vi skal oppdatere vår gjeldende handlingsplan mot doping. Ingen tilbakemeldinger fra styret innen fristen 20/2

Se vedlegg for minimumskrav. Dette har vi allerede på plass.

Se også tidligere utsendte egenevalueringsskjema for punkter i forrige handlingsplan.

Ansvarlig: Morten
Status: Pågår

 

9/17

Strategisamling

Strategisamlingen avholdes torsdag 1/6 kl 12-18.

Valg av og forberedelse av emner diskutert.

Innhentes forslag til langsiktige mål fra klubber og regioner.

Ansvarlig: Morten
Status: Pågår

 

10/17

Camp Spinal

Vi skal delta på Camp Spinal i år også.
Hvordan skal vi best mulig forberede oss?

Ansvarlig: Morten
Status: Pågår

 

11/17

IPC klassifisering og NM krav

Vi skal få på plass prosess for klassifisering av utøvere, samt utarbeide nye NM krav.

Ansvarlig: Morten
Status: Pågår

 

12/17

WEC 2018

Mulig arrangør er Brumunddal AK.

Bevilget 25.000

Ansvarlig: Morten
Status: Pågår

 

13/17

Forslag til IPF kongressen

Vi har samlet en del forslag som bør gjennomgås før oversendelse til IPF.
Ansvarlig: Morten
Status: Pågår

 

14/17

Anlegg

Vi har et behov for å utarbeide retningslinjer for anlegg tilpasset styrkeløft.
Hvordan skal vi ta dette videre?

Ansvarlig: Morten
Status: Pågår

 

15/17

T-skjorter – representasjon

Ansvarlig: Janne Gunn

Status: Pågår