Styrereferat 2 – 2017

Kan lastes ned HER

 

Tid og sted:       Scandic Oslo airport 6. Mai 2017 kl. 09-17.

Tilstede: Inger Blikra, Morten Novum, Frank Gyland, Per Fjeld

 

Forfall:  Bjørnar Brende Smedstad, Pål Nilsen
Referent:  Janne Gunn Gaard
 

Telefonmøte og styremøte:

24.1 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

21.2 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver

11-12.3 – Styremøte Oslo

6.5 – Styremøte Oslo

23.5 – Telefonmøte

22.8 – Telefonmøte

9-10.9 – Styremøte

26.9 – Telefonmøte

14-15.10 – Styremøte

24.10 – Telefonmøte

03.11 – Styremøte

04-05.11 – Tinget 2017

21.11 – Telefonmøte

 

 

Avsluttede Saker

 

 

Saker behandlet av AU

1/17 – Søknad disp NM U/J/V UF 2017 – Lenja

2/17 – Søknad disp i forhold til alder – Drammen SI

3/17 – Søknad forsen 3 mnd regel – KAK

4/17 – Søknad gjesteløfter NM – KK 67

5/17 – Søknad Gjeøsteløfter NM – Nidarø Styrkeløftklubb

6/17 – Søknad for sen påmelding til NM- Odin Styrkeløftklubb

7/17 – Søknad for sen påmelding til NM – Matheus Thrana

8/17 – Søknad om endring av dag  for løfting under NM U/JV – Jeløy AK

9/17 – Søknad Økonomisk Støtte NM – Il Kraftsport

10/17 – Gjesteløfter NM Veteran – KK67

 

 

VIDEREFØRTE SAKER

7/16 Videreføring av praksis for norske rekorder
Dagens praksis avviker fra IPF regelverk, det opprettes av den årsak et vedlegg til NB som presiserer dette. Forslag om endring sendes IPF.
Ansvarlig: Per

Status: Asluttet

 

 

10/16 Nordisk for ungdom og junior 2017

Det er Norges Styrkeløftforbund som har gleden av å invitere til ungdom og junior – Nordisk 2017.

Det er vedtatt en arrangementsstøtte på nkr. 25000,- til arrangør.

Arrangeres 14 – 16 September 2017.

 

Fræna har påtatt seg mesterskapet.

 

Ansvarlig: Pål

Status: Pågår

 

 

12/16 VM 2020

Forberede søknad VM 2020

Til info ble vi enige på siste ting om å søke VM i 2020, så vi har et år på oss til å forberede en søknad.

Sandnes AK jobber aktivt med å forberede søknad.

Frist frem til 01.06.2017 med å sende søknad til IPF.

 

Ansvarlig: Morten

Status:  Pågår

19/16 Tinget 2017
Uke 44 (4 – 5 november) arrangeres tinget 2017.
Tinget  holdes på Scandic Airport, Gardermoen

Innkalling  28.09.2017
Forslag seneste 4 uker før – 4.10-2017
Påmelding av delegater 4.10.2017
Saksliste med forslag sendes ut 21.10.2017
Valgkomiteens frist 07.10.17 – Morten informerer
Geir Lilletvedt  fra Norges Motorsportforbund stiller som dirigent.
 

 

Ansvarlig: Morten

Status: Pågår

24 /16 Nye regler for Kåring av årets klubb
Fremlagt forslag med endringer. Renate lager regneark for bruk til kontroll.

Ansvarlig: Renate
Status: Pågår

 

NYE SAKER

 

1/17 EPF Strategisk dokument

Gjennomgang av dokumentet. Morten skriver et svar til EPF
Ansvarlig: Morten
Status: Avsluttet

 

2/17      Dommerkurs

Dommerkurs, repkurs og dommerprøve er oppdatert pr 01.05.2017

Ansvarlig: Inger
Status: Avsluttet

 

5/17 – Utmelding

At det er ulik ikrafttreden på skriftlig utmelding i de to lovverkene kan være uheldig, det må vi se litt på. Månedsfristen er nok i sin tid lagt inn for å få tid til å kreve inn eventuelt utestående medlemmet kan ha i forhold til klubb eller forbund, men vi må se på om den er nødvendig for å få dette til. Hvis ikke bør virkningstidspunktet være likt i de to lovene. Kanskje var det en måned også i NIFs regler på det tidspunktet bestemmelsen ble innført.

Dette tas som eget tingforslag.

Ansvarlig: Inger
Status: Avsluttet

 

7/17 VPL 2017

Versjon 1.3 vedtatt per e-post 1/3. Det gjenstår å få på plass aktivitetsoversikt.
Ansvarlig: Morten
Status:  Avsluttet.

 

8/17

Handlingsplan mot doping

Oppdatert krav fra NIF er mottatt 02.05 og påvirker ikke forbundets handlingsplan da vi allerede oppfyller kravene.

Ansvarlig: Morten
Status: Pågår

 

9/17

Strategisamling

Strategisamlingen avholdes torsdag 1/6 kl 12-18.

Valg av og forberedelse av emner diskutert.

Innhentes forslag til langsiktige mål fra klubber og regioner.

Ansvarlig: Morten
Status: Pågår

 

10/17

Camp Spinal 17.06

Vi skal delta på Camp Spinal i år også.
Lars Edvin koordinerer samling og det kjøpes inn t-skjorter til alle deltagere

Ansvarlig: Morten
Status: Avsluttet

11/17

IPC klassifisering og NM krav

Vi skal få på plass prosess for klassifisering av utøvere, samt utarbeide nye NM krav.
NIF er kontaktet og sjekker ut mulighetene for en felles nordisk sertifisør.

Ansvarlig: Morten
Status: Pågår

 

12/17

WEC 2018

Brumunddal AK.

Bevilget 25.000

Ansvarlig: Morten
Status: Pågår

 

13/17

Forslag til IPF kongressen

Vi har samlet en del forslag som skal gjennomgås på dommersamlingen før oversendelse til IPF.
Ansvarlig: Morten
Status: Pågår

 

14/17

Anlegg

Det jobbes med  å utarbeide retningslinjer for anlegg tilpasset styrkeløft.

Ansvarlig: Inger
Status: Pågår

 

15/17

T-skjorter – representasjon.

Ansvarlig: Janne Gunn

Status: Pågår

 

 

16/17- Regions lover

Region Øst nye lov er godkjent.

Ansvarlig : Inger

Status: Avsluttet

 

17/17 – Refusjon NM

Styret har vedtatt å avslå søknaden fra IL Kraftsport

Ansvarlig: Morten

Status: Avsluttet

 

18/17 -Nigeria Powerlifting Federation

NSF opprettholder kravet.

Ansvarlig: Morten

Status: Avsluttet

 

 

19/17 -Evaluering av NM U/J/V UF 2017

  • Oppfølging av arrangørkontrakt
  • Streaming
  • Gjesteløftere
  • AU vedtak
  • Sponsorregler iht NB 6.2

Pål/Per skriver et brev til arrangør Odin SK om avvik fra kontrakt.

Renate skal se på kvalitet på sending og sjekke statistikk for streamingen.

Prosedyrer for godkjenning av gjesteløftere utarbeides.

AU vedtak sendes med kopi til styret.

Morten utarbeider et skriv som skal ut til klubbene angående sponsorregler.

Ansvarlig: Styret og GS

Status: Pågår

 

20/17 Vurdering om bytte av regnskapsfirma

Morten og GS tar et møte med regnskapsfirma i Stavanger.

Ansvarlig: Morten

Status: Pågår