Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2018

Til alle særforbund ved gen.sek

NIF ber særforbund sende ut informasjonen under til underliggende ledd og legge ut informasjon på sine nettsider/sosiale medier? Det gjelder muligheten til å søke om midler til ExtraStiftelsen via NIF.

Legg merke til at NIF oppfordrer idrettslag og særkretser til å kontakte sitt særforbund før de henvender seg til NIF. Hensikten er at særforbund da blir informert om tiltak som «sine» idrettslag har lyst til å sette i gang, at særforbund kan gi råd til idrettslag og evt. opplyse om egne støtteordninger i stedet/ i tillegg. Se lenger ned i eposten.

(Særforbund kan også søke via NIF for landsdekkende prosjekter, og tar da direkte kontakt med NIF.)

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2018
Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund.

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

–          mennesker med funksjonsnedsettelse

–          mennesker med innvandrerbakgrunn

–          mennesker med lav betalingsevne

–          mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom

Idrettslag kan søke om støtte til f. eks utsyr til prosjektet, honorarer, kompetansehevende tiltak, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrist
For prosjekter med oppstart januar 2018: 15. august 2017.

For å bli opprettet som søker
Send en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no som kort opplyser om prosjektets bakgrunn, målsetting og målgruppe, samt om prosjektet er informert om til særforbund, i god tid innen søknadsfristen. Du opprettes eventuelt som søker og får tilgang til et elektronisk søknadsskjema.

Idrettslag og særkretser må i forkant ta kontakt med sitt særforbund for å avklare

–          om særforbundet har mulighet til å støtte idrettslaget økonomisk slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.

–          om ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets strategiplan.

–          om særforbundet har mulighet til å støtte idrettslaget faglig.

Les mer på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/

ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. desember 2017.

Søkerkurs 
NIF organiserer gratis søkerkurs (inkl. enkel servering. Reise dekkes av den enkelte):

–          Tirsdag 30. mai kl. 17.00-20.00, Idrettens Hus, Ekeberg, Oslo

–          Tirsdag 6. juni kl. 13.00-15.30, Kantina, Ullevål stadion, Oslo

 

Påmelding innen uken før:

https://response.questback.com/norgesidrettsforbundogolympisk/iva06s0llc

Spørsmål: line.hurrod@idrettsforbundet.no

Du kan søke uten å være med på søkerkurs, men det er nyttig å få all informasjonen om ordningen og prosessen presentert på et søkerkurs.

Mvh NIF Informasjon