Momskompensasjon 2017 – Frist 15. August

15. august er siste frist for å søke på momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Har din organisasjon husket å søke om momskompensasjon for 2017? Dette er lett tjente penger som kommer som kommer inn på konto rett før jul. Idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS.

Registreringen gjøres i Sportsadmin hvor brutto driftskostnader skal rapporteres, se brukerveiledning klikk her

Her er søknadslenken

Trenger dere hjelp, evt spørsmål kontakt:

Wenche Salte
Tlf.: 91 59 74 78
Epost: wenche.salte@idrettsforbundet.no

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/rogaland-idrettskrets/nyheter/momskompensasjon—enkle-penger-pa-kontoen-for-alle-klubber/