Norges idrettsforbund lanserer nettsiden ungdomsløftet.no

Til alle særforbund og idrettskretser (felles e-postkasser)

I dag lanserer Norges idrettsforbund, i samarbeid med 30 særforbund, nettsiden www.ungdomsløftet.no

Norges idrettsforbund oppfordrer alle organisasjonsledd i norsk idrett til å bruke nettsiden aktivt når ungdomsidrett skal kommuniseres. På nettsiden er det 30 ulike reportasjer og filmer som gir tips og råd om god ungdomsidrett – og som kan brukes på tvers av idretter og lokalmiljøer.

Ved å la utøvere, trenere, foreldre og idrettslag selv fortelle hvordan de har løst utfordringene knyttet til ungdomsidrett håper vi budskapet blir tydelig og sannferdig – og samtidig morsommere å se og lese.

NIF håper særforbund og idrettskretser også bidrar til å spre det gode innholdet fra ungdomsløftet.no ved å løfte frem ulike reportasjer.

Ved spørsmål, tips eller annet send e-post til ungdomsidrett@idrettsforbundet.no

Mvh NIF Informasjon