Styrereferat 3 – 2017

Styremøte 9_10 September_Endelig

 

STYRKELØFTFORBUND

 

Styremøte 03-2017

 

Tid og sted:     Scandic Oslo airport                                                                                      9-10 Sept, 2017

Tilstede:,         Morten Novum, Inger Blikra, Per Fjeld, Pål Nilsen                                                                                                                                                                 Lørdag 13 – 20

Søndag 9- 16

Forfall:           Renate Evertsen, Bjørnar Brende Smedstad, Frank Gyland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Referent:        Janne Gunn Gaard
 

Telefonmøte og styremøte:

24.1 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

21.2 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver

11-12.3 – Styremøte Oslo

6.5 – Styremøte Oslo

23.5 – Telefonmøte

20.06. – telefonmøte

22.8 – Telefonmøte

9-10.9 – Styremøte

26.9 – Telefonmøte

14-15.10 – Styremøte

24.10 – Telefonmøte

03.11 – Styremøte

04-05.11 – Tinget 2017

21.11 – Telefonmøte

 

 

Avsluttede Saker

7/16 Videreføring av praksis for norske rekorder 1/17 EPF Strategisk dokument 2/17      Dommerkurs 5/17 – Utmelding 7/17 VPL 2017 10/17 Camp Spinal 17.06 16/17- Regions lover 15/17 – T-skjorter 17/17 – Refusjon NM 18/17 -Nigeria Powerlifting Federation 20/17 Vurdering om bytte av regnskapsfirma 21/17 Orientering om TIK

Saker behandlet av AU

1/17 – Søknad disp NM U/J/V UF 2017 – Lenja

2/17 – Søknad disp i forhold til alder – Drammen SI

3/17 – Søknad forsen 3 mnd regel – KAK

4/17 – Søknad gjesteløfter NM – KK 67

5/17 – Søknad Gjeøsteløfter NM – Nidarø Styrkeløftklubb

6/17 – Søknad for sen påmelding til NM- Odin Styrkeløftklubb

7/17 – Søknad for sen påmelding til NM – Matheus Thrana

8/17 – Søknad om endring av dag for løfting under NM U/JV – Jeløy AK

9/17 – Søknad Økonomisk Støtte NM – Il Kraftsport

10/17 – Søknad Gjesteløfter NM Veteran – KK67

11/17 – Søknad Gjesteløfter NM UF- Christiania AK

12/17 – Søknad Lisens NM UF 2017 – Christiania AK

13/17 – Søknad Gjesteløfter NM UF – Drammen SI

14.17 – Sæknad Etterpåmelding NM UF – Jan Lewi Evensen

15.17 – Søknad stevne Røros – Region midt-Norge

16.17 – Søkand for sen påmelding til NM UF – Tromsø Atletklubb

17.17 – Søknad for sen påmelding til NM UF – Christiania

 

 

 

VIDEREFØRTE SAKER

10/16 Nordisk for ungdom og junior 2017

Det er Norges Styrkeløftforbund som har gleden av å invitere til ungdom og junior – Nordisk 2017.

Det er vedtatt en arrangementsstøtte på nkr. 25000,- til arrangør.

Arrangeres 14 – 16 September 2017.

 

Fræna har påtatt seg mesterskapet.

Ansvarlig: Pål

Status: Pågår

 

 

12/16 VM 2020

Forberede søknad VM 2020

Søknad er sent. Svar forventes av IPF i November 2017.

 

Ansvarlig: Morten

Status: Pågår

19/16 Tinget 2017 Uke 44 (4 – 5 november) arrangeres tinget 2017. Tinget holdes på Scandic Airport, Gardermoen

Innkalling 28.09.2017 Forslag seneste 4 uker før – 4.10-2017 Påmelding av delegater 4.10.2017 Saksliste med forslag sendes ut 21.10.2017 Valgkomiteens frist 07.10.17 – Morten informerer Geir Lilletvedt fra Norges Motorsportforbund stiller som dirigent.
Ansvarlig: Morten Status: Pågår

 

24 /16 Nye regler for Kåring av årets klubb Fremlagt forslag med endringer. Renate lager regneark for bruk til kontroll.

Ansvarlig: Renate Status: Pågår

 

NYE SAKER

8/17

Handlingsplan mot doping

Oppdatert krav fra NIF er mottatt 02.05 og påvirker ikke forbundets handlingsplan da vi allerede oppfyller kravene.

Ansvarlig: Morten Status: Pågår

9/17

Strategisamling

Strategisamlingen avholdes torsdag 1/6 kl 12-18.

Valg av og forberedelse av emner diskutert.

Innhentes forslag til langsiktige mål fra klubber og regioner.

Ansvarlig: Morten Status: Pågår

11/17

IPC klassifisering og NM krav

Vi skal få på plass prosess for klassifisering av utøvere, samt utarbeide nye NM krav. NIF er kontaktet og sjekker ut mulighetene for en felles nordisk sertifisør.

Ansvarlig: Morten Status: Pågår

 

12/17

WEC 2018

Brumunddal AK. Bevilget 25.000 Kontrakt er signert med IPF. Det arbeides med ADN avtale.

Ansvarlig: Morten Status: Pågår

 

13/17

Forslag til IPF kongressen

Vi har samlet en del forslag som er gjennomgått på dommersamlingen og oversendt til IPF. Forslagene struktureres til enkeltforslag og begrunnes hver for seg. Ansvarlig: Morten Status: Pågår

 

14/17

Anlegg

Det jobbes med å utarbeide retningslinjer for anlegg tilpasset styrkeløft.

Ansvarlig: Inger Status: Pågår

 

 

19/17 -Evaluering av NM U/J/V UF 2017

  • Oppfølging av arrangørkontrakt
  • Streaming
  • Gjesteløftere
  • AU vedtak
  • Sponsorregler iht NB 6.2

Pål/Per skriver et brev til arrangør Odin SK om avvik fra kontrakt.

Renate skal se på kvalitet på sending og sjekke statistikk for streamingen.

Prosedyrer for godkjenning av gjesteløftere utarbeides.

AU vedtak sendes med kopi til styret.

Morten utarbeider et skriv som skal ut til klubbene angående sponsorregler.

Ansvarlig: Styret og GS

Status: Pågår

 

 

 

22/17 NM Uka

Morten informerer

Status: Pågår