Innføring i styrearbeid for idrettlag

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite

Til alle særforbund og idrettskretser

Kopi: Idrettsstyret

Kurset «Innføring i styrearbeid for idrettslag» lanseres i forbindelse med fagforum for organisasjons- og ledelsesutvikling 18 oktober kl 1100-1200 på Colosseum, Idrettens hus Ullevål Stadion. Særforbund og idrettskretser oppfordres til å markedsføre kurset for alle tilsluttede idrettslag, slik at de kan benytte kurset som en introduksjon til egne styremedlemmer.

Målgruppe Innføringskurset kan brukes som introduksjon for nye styremedlemmer i idrettslagene. Kurset vil også være nyttig for de som har vært med i styret en stund.

Innhold I dette kurset får deltakeren grunnleggende innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar man har som styremedlem i idrettslag. Kurset gir en oversikt på viktige lover og regler som styremedlemmer må forholde seg. Deltakerne får i tillegg gode råd om verktøy til det praktiske styrearbeidet.

Hvordan bruke kurset? Kurset gjennomføres av hvert enkelt styremedlem og det vil ta omkring en time å gå gjennom denne e-læringen. Etter denne introduksjonen er det en god anbefaling at hele styret sammen gjennomfører kurset «Klubbens styrearbeid i praksis», et kurs som tilbys av alle idrettskretsene og mange særforbund. Da vil styrene få enda bedre grep om det faktiske styrearbeidet som de gjør i eget idrettslag.

Slik gjennomfører du kurset Du kan lese mer om e-læringskurset og gjennomføre det her: https://kurs.idrett.no/  Kurset ligger under fanen «ledelse». Du må logge deg inn for å gjennomføre kurset.

Kontaktperson NIF:

Torkell Seppola

Rådgiver organisasjons- og ledelsesutvikling Mob: +47 93 84 19 64 torkell.seppola@idrettsforbundet.no

Mvh NIF Informasjon