Utlysningsbrev 2018

Regionalt utlysningsbrev for 2018

UTDANNING OG AKTIVITETSTILTAK GJENNOM REGIONENE 2018

Støtten skal bidra til et godt tilbud for klubbens medlemmer samt bidra til best mulige rammebetingelser for de lokale gruppene/klubbene. For å sikre en virkemiddelbruk opp mot forbundets overordnede mål så kan søke midler for å utføre følgende utdannings og aktivitetstiltak:

Dommerkurs                                     (instruktørlønn 4000,- + reise/opphold mat for instruktør)

Startmøte i klubb eller region    (instruktørlønn 2000,- + reise/opphold mat for instruktør)

Styrearbeid i praksis       (instruktørlønn 2000,- + reise/opphold mat for instruktør: sertifiserte kursholdere fra NSF)

Lokal gjennomføring Trener 1 del 2 (4000,-, reise/opphold/mat+++ for instruktør)

Regionale ungdomskurs (alle utgifter; eksterne bidragsytere, reise/opphold/mat +++)

Løfteskoletilskudd til klubbene (2000,- per løfteskole, krav til instruktør: minimum Trener I/A-kurs/ungdoms og aktivitetslederkurs)

Aktiviteter rettet mot funksjonshemmede, eks etablere treningssamarbeid med opptreningssenter

Følgende kurs gjennomføres som regionstrenerens klubbesøk:

Plattingkurs (instruktørlønn 2000,- + reise/opphold mat for instruktør)

Hvordan hjelpe andre med løfteutstyret (instruktørlønn 2000,- + reise/opphold mat for instruktør)

Coaching av teknikk i konkurranseøvelsene (instruktørlønn 2000,- + reise/opphold mat for instruktør)

Lagledelse på stevner (2000,- pr klubbesøk , reise/opphold/mat +++)

Det er en forutsetning at aktivitetene gjøres kjent for og er åpne for alle av regionens medlemsklubber samt at aktivitetene fordeles geografisk innad i regionen. Alle disse kursene har fastlagte kursbeskrivelser, og skal holdes av egnede kursholdere. Deltagere på kurset må rappporteres inn til forbundet, og det må deles ut kursbevis til alle deltagere.

Søknaden skal inneholde i prioritert rekkefølge, hvilke tiltak med dato, ansvarlig person i regionen, instruktør og budsjett som regionen vil være ansvarlige for å gjennomføre i 2017. Søknaden sendes til forbundskontoret innen 1 november 2017. Tilsagnsbrev vil sendes ut innen 1. februar 2018.

 

 

Med vennlig hilsen

Norges Styrkeløftforbund

 

Inger Blikra                                                                                                                       Janne Gunn

Ansvarlig for region og klubb                                                                             Generalsekretær


Skjema 1: Søkna