Tingdokument 2017

Dette er siste versjon av tingdokumentet som er sendt pr post.

Tingdokument 2017 – Sendt i post

 

 

Tingdokumentet for Forbundstinget 2017 til alle klubber og regioner. Det bes om at disse videresendes til deres representater.

Tingdokument 2017