Informasjon til veteranløfterne

Viktig informasjon til veteranløftere som ønsker å delta internasjonalt:

Det er nå åpnet for søknader til alle de internasjonale mesterskapene i 2018. Frister og krav er tilgjengelig fra veteransiden (styrkeloft.no/veteran).

Nytt av 2018 er at alle veteraner må ta Ren Utøver-kurset for å få delta internasjonalt. Kopi av diplom sendes forbundskontoret med kopi til Egil Kroknes (egilkroknes@gmail.com) før fristen for søknad går ut.