Presidenten har ordet – Desember 2017

Det har vært en hektisk avslutning på året for styrkeløftfamilien. Det har vært arrangert to norske
mesterskap på tampen av året, med tilhørende store doser av idrettsglede, personlige rekorder, og
sterke prestasjoner. Regionene har hatt det travelt med å få gjennomført de siste aktivitetene for i år
og få innsendt alle aktivitetsrapportene, og få søkt om friske aktivitetsmidler så det store
aktivitetsnivået kan opprettholdes også i 2018.
Det nye styret har kommet godt i gang med arbeidet, og det er mye spennende som skjer. Norges
idrettsforbund har utarbeidet og sendt ut på høring et forslag om forenklet regelverk for «enklere
idrettslag» som kan få stor betydning for små klubber også i vår idrett dersom det vedtas. Vi har
sendt inn en høringsuttalelse til dette forslaget, og venter spent på fortsettelsen. Kabalen med ny
organiseringen av toppidretten (TIK og landslag) er i ferd med å bli løst, og vi går et spennende år i
møte med flere internasjonale mesterskap og flere aktuelle landslagsutøvere enn noen gang.
Samtidig jobbes det godt ute i klubbene med å gi et tilpasset tilbud slik at alle som ønsker å drive
med styrkeløft og styrketrening kan gjøre det ut fra sine egne ønsker og forutsetninger, og innenfor
våre gode klubbmiljøer med idrettens kjerneverdier i fokus.

Takk til hele styrkeløftfamilien for et fint og opplevelsesrikt år, jeg ønsker dere alle en trivelig jul og et
sterkt nytt år!

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere også i 2018!