Hvem utenfor styret gjør hva i NSF

 

Fra 01.01.18 er det noen endringer når det gjelder ansatte i NSF. Vi kan fortelle følgende:

Lars Edvind Samnøy er ansatt som landslagssjef i 100% stilling. Han har det overordnede ansvaret for alle landslag i åpen klasse og junior, og er i tillegg landslagstrener for åpent landslag.

Jørgen Andreas Hansen er ansatt som juniorlandslagstrener i 50% stilling

Dietmar Wolf er ansatt som konsulent og trenerutdanningsansvarlig i 30% stilling.

Egil kroknes er landslagssjef for veteraner .

Helge Sviland er landslagssjef for benkpresslaget .

Oddbjørn Steen jobber med utvikling/vedlikehold og support for de tekniske løsningene på hjemmesiden og Powerlifting Live.

Pål Nilsen registrerer og godkjenner protokoller og rekorder og bistår ved arrangement

Ellers så kan vi fortelle at generalsekretær Janne Gunn Gaard’s sin stilling nå er økt til 60%.