Innlevering av reiseregninger

VI vil minne dere på innleveringsfrist for reiseregninger i forbindelse med oppgaver relatert NSF.

I 2017 var mange alt for sene med å sende inn så i 2018 vil vi stramme inn på dette.
Legg merke til at det står sendt innen  2 uker etter reisedato.

De som kommer for sent vil ikke bli utbetalt.

Dette står på reiseregningen:

Alt må fylles ut før betaling finner sted, og alle bilag må være vedlagt og nummerert.

Reiseregning må være sendt innen 2 uker etter reisedato!

Udokumentert reiseregning blir ikke behandlet. (Kun billigste reisemåte dekkes).

Utbetaling skjer den 15. (dersom bilagene er levert innen den 5.)

NB! Styremedlem fyller inn info til regnskap om avdeling/prosjektnummer