Varslingskanal

NIF ønsker at alle er kjent med at NIF har etablert en varslingskanal der enhver kan varsle om kritikkverdige forhold i NIFs virksomhet.

 

Idrettsstyret har oppnevnt NIFs juridiske avdeling som mottaksorgan for varsler. Alle varsler skal enten sendes via varslingskanalen eller på epost til varslinger@idrettsforbundet.no.

 

Varslene vil behandles konfidensielt.

 

For mer informasjon om rutinene, se her.

 

NIF oppfordrer alle særforbund og idrettskretser til å informere om varslingskanalen til sine ansatte, tillitsvalgte, utøvere og andre som bør kjenne til varslingskanalen.

 

Generelle spørsmål om forhold knyttet til varslingskanalen kan sendes til NIFs juridiske avdeling på lovsaker@idrettsforbundet.no

 

For mer informasjon om håndtering av saker om seksuell trakassering se info på NIF sinder sier

https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/