Betalingsfrist for påmelding til stevner.

Gjelder betalingsfrist for påmelding til stevner.

Det vil heretter kun komme 1 faktura til klubbene pr. stevne med betalingsfrist 5 dager etter påmeldingsfristens utløp.

Det kan komme ytterligere 1 faktura, dersom det er stevner hvor etteranmelding er tillatt (f.eks. RM). Denne vil da gjelde for nettopp etteranmeldte og fristen her vil være 5 dager etter at etteranmeldingsfristen går ut.

Endringen gjøres for at det skal bli mer oversiktlig med tanke på regnskap for arrangør og klubb.