Momskompensasjon 2018

Pr. i dag er det 35 klubber  og 6 regioner som enda ikke har søkt momskompensasjon.  Det er helt frivillig å søke, men da kan man gå glipp av noen ekstra kroner i klubb og region kassen.

Fristen er 15.08.2018.

Her er det en  video om hvordan dere søker momskompensasjon.