Mentorprogram for kvinner

Til alle særforbundspresidenter og kretsledere

Har du en aktuell kandidat til mentorprogram for kvinnelige ledere i norsk idrett? Eller er du kanskje en kandidat selv?

Vi søker etter både kandidater (adepter) og mentorer til programmet. Dette mentorprogrammet er helt sentralt i arbeidet med å få flere kvinneligere ledere i norsk idrett. Vi oppfordrer spesielt kvinner med minoritetsbakgrunn til å søke.

Se vedlagte invitasjon for all informasjon.

Søknadsfrist: 10. september

Kontaktperson NIF: 
Kari Vanebo
kari.vanebo@idrettsforbundet.no

Mvh NIF Informasjon

 

85_18_NIF_Mentorprogram for kvinner_Invitasjon