Vedrørende stevneapprobasjoner for 2019:

Det arbeides med å få fastlagt NM datoer for 2019 og så snart det er på plass vil terminlistegrunnlaget for 2019 legges ut. Vi ber klubbene vente med stevneapprobering for 2019 til dette er lagt ut slik at dere får tatt hensyn til den overordnede kalenderen, herunder foreslåtte datoer for RM.