Høring: Fremtidig organisering av norsk idrett

I forbindelse med høringen som skal være om den fremtidige organiseringen av norsk idrett, ønsker NSF innspill fra klubber og regioner.

Vi oppfordrer derfor klubber og regioner til å avholde ekstra styremøter om nødvendig for å diskutere dette og komme med tilbakemelding til forbundet, slik at vi kan gi et best mulig høringsinnspill til NIF.

Da styret skal ha møte i forbindelse med VM Styrkeløft Utstyr i Halmstad, må innspill være oss i hende senest torsdag 8. november. Vi beklager den korte fristen.

Høringsdokumentet kan lastes ned her:

Høring fremtidig organisering av norsk idrett