Kongressen 2018: Sammendrag av regelendringer

2018 IPF General Assembly (kongressen) ble holdt i forkant av 2018 VM Styrkeløft Utstyr Åpen i Halmstad, Sverige. Her følger Inger Blikras kortversjon av regelendringer vedtatt på kongressen, med et forbehold om at detaljer kan mangle da årets kongress varte i tolv timer.

Endringer i tekniske regler:

1. I mesterskap der åpen kategori er kombinert med andre alderskategorier, kan man delta i begge dersom man betaler startavgift dobbelt og løfter to ganger.

2. Reglene om hvilke verdensmesterskap som arrangeres er oppdatert i henhold til det som er tildelt de kommende årene.

3. (Ikke stemt over, kun informasjon) World Games 2021 blir med utstyr, er allerede i WG-programmet. Utstyrsfritt kan bli vurdert før World Games 2025, men krever bedre kontroll på dopingproblematikken innenfor utstyrsfri løfting i flere land. Å bli kastet ut av WG på grunn av positive dopingprøver der vil være et kraftig tilbakeslag.

4. Forbudet mot konkurranser for utøvere under 14 ble spesifisert til å gjelde internasjonale konkurranser. Dermed er det også i regelverket åpnet for at nasjonene kan tilrettelegge for konkurranser på lavere nivå for yngre utøvere.

5. Antall vektklasser skal bli det samme for begge kjønn. Konkret løsning ble ikke stemt over, men skal forberedes til neste kongress. Kan bli en ekstra dameklasse, men kan også bli reduksjon i herreklassene. Som en mellomløsning ble lagstørrelsen for damer økt til å bli lik mennenes fra 1.1.2019 uten at vektklassene er endret.

6. Begrepet «personal best» som oppgis på påmeldingslisten ble endret til «best totals» fra nasjonale eller internasjonale stevner siste 12 måneder.

7. En nasjon kan ikke nominere en løfter som har til eneste mål å sette verdensrekord i en enkeltøvelse.

8. Lagpremiene på VM blir endret fra trofeer til «Certificates»

9. Det må finnes en medisinsk ansvarlig på ethvert IPF-sanksjonert stevne.

10. Det er spesifisert at man ved rekorder kan bruke lettere vekter for å oppnå minst 0,5 kg, 1,0 kg, i,5 kg og 2,0 kg over gjeldende rekord.

11. Det er ikke lenger lov å bruke gummiskiver hvis de ikke holder seg innenfor standardmålene.

12. Punktet om at man kan bruke dommerlys tilsvarende det som brukes i vektløfting er tatt bort.

13. Det er tatt inn en presisering av at gul er rett feilkode dommerne skal vise ved bomløft.

14. T-skjorte må brukes i alle løft, dvs at også menn nå må bruke t-skjorte i markløft.

15. T-skjorten kan også være flerfarget (praktiseres i dag men har ikke vært i henhold til reglene).

16. Beltet kan også vise løfteres region (f.eks. EPF).

17. Ikke-støttende boxer med korte ben (=nesten ikke ben i følge bildet) kan brukes.

18. Gymsokker er ikke lenger tillatt i noen av øvelsene (opprinnelig forslag gjaldt benkpress, men dette ble endret til å gjelde alle øvelser).

19. De som bruker heldekkende drakt kan ikke samtidig bruke knebind utenpå dette.

20. Hijab-regelen ble ikke endret, men flyttet fra avsnittet om håndledd til et punkt om hodeplagg.

21. 12 cm brede svettebånd/pannebånd kan brukes.

22. Dommerne må møte opp 5 minutter før start på utstyrskontrollen.

23. Løfter eller coach må melde fra senest i løpet av første runde av innveiingen om løfteren stiller. Det betyr at de som ikke er der og melder fra når de ropes opp etter første runde ikke får veie seg inn eller løfte.

24. Det er ikke lenger tillatt å dekke over ulovlige logoer med tape, utstyr med ulovlig logo skal avvises.

25. Dagens praksis med at løfteren må identifisere seg med ID eller pass på innveiing er nå presisert i reglene.

26. Alle løftere skal veies inn av funksjonærer av sitt eget kjønn.

27. Maks antall løftere i A-gruppen ved deling i A- og B-gruppe er endret fra 12 til 14.

28. En løfter som blir tilkjent omløft i tredje runde i benkpress i rene benkpresstevner eller i markløft i styrkeløftstevner, må ta løftet rett etter eget løft og ikke plasseres sist i runden.

29. Når flere puljer løfter sammen skal det være 10 minutters pause mellom øvelsene

30. Når man ønsker stangen børstet kan man si fra til hoveddommer eller teknisk kontrollør (ikke bare hoveddommer som dagens regler sier).

31. Mer enn en dommer fra samme nasjon kan dømme en klasse dersom de ikke har deltagere fra den nasjonen i klassen.

32. Dommere kan ikke dømme i jeans (selv om de er grå).

33. Internasjonale dommerprøver kan kun tas på verdensmesterskap eller regionale mesterskap.

34. En kandidat som stryker på den teoretiske prøven kan ta den på nytt under samme mesterskap hvis de betaler ny avgift.

35. Kravet til hvilken type mesterskap som må dømmes for å beholde den internasjonale dommerlisensen er endret, men antallet er beholdt.

36. Også dommere som er til stede men ikke nominert av nasjonen sin kan utpekes til å dømme under mesterskapet hvis det er for få dommere.

37. Rekorder i alderskategorier gjelder for alle kategorier nærmere åpen klasse de er høyere enn.

38. Hvis to har bedt om samme rekordforsøk (som ikke er delelig med 2,5) vil løftet til den andre løfteren bli høynet med 0,5 kg av sekretariatet dersom første løfter greier vekten.

Det ble også vedtatt enn rekke endringer i constitution & bylaws. De fleste av disse var små ordlydsjusteringer for å tilpasse seg IOC eller WADA, og for å ta med FISU Universiade.

Andre vedtatte endringer:

A. IPF-medlemmer (nasjoner) kan ikke samtidig være medlem av eller ha tilknytning til andre internasjonale styrkeløftforbund, og styret må være statsborgere eller innbyggere i landet.

B. Code of Ethics ble vedtatt.

C. Lovene kan endres hvert år ved behov (for eksempel ved endringer i WADA-koden eller krav fra IOC). Praktiseres allerede, men reglene sier hvert fjerde år.

D. Godtgjørelsen til visepresident og kasserer økes fra 500 til 900 euro i måneden.

E. Antidopingavgiften på VM økes fra 50 til 60 euro (ingen endring for EM).

F. Utviste medlemmer skal kunne fjernes fra Hall of Fame.

G. Det er ikke lenger lov å ha med flagg på seierspallen.

H. Endringer i når man kan løfte for en nasjon man ikke er statsborger i (må kunne dokumentere bosted minst siste 12 måneder og ikke deltatt for opprinnelig nasjon siste 12 måneder, og kan ikke delta for opprinnelig nasjon de første 12 måneder etter å ha deltatt for den nye).

I. Nasjoner med mer enn 14 deltagere på et internasjonalt stevne må stille med minst to dommere.