Presidenten har ordet – November 2018

Kjære styrkeløftvenner, dette er jammen et år med mange endringer for sporten vår! Her gjelder det å henge med i svingene og ikke bare bli sittende passive på sidelinjen og la ting skje!

Moderniseringsprosjektet til NIF stormer videre med hurtigtogsfart. Her er det viktig at vi er med for å forme forbundets fremtid og rammebetingelser. Det er viktig for oss at ikke beslutninger tas over hodet på oss uten at vi har fått være med og fortelle om hvordan det er å være et nokså lite forbund i den store idrettsfamilien. Derfor har vi prioritert å delta på både informasjonsmøter, samrådsmøter og dialogmøter i denne prosessen. Norges styrkeløftforbund skal komme med innspill til NIF i løpet av måneden. Høringsutkastet ligger ute på forbundets hjemmeside, og klubber og regioner er invitert til å komme med sine synspunkter som vi kan ta med i innspillet til NIF.

Endringer i de tekniske reglene i styrkeløft kan gjøres på IPF-kongressen hvert fjerde år, og 2018 er et regelendringsår. IPF-kongressen blir arrangert i forkant av VM utstyr, i år foregikk dette søndag 4. november i Eleikos anlegg i Halmstad. Mange endringsforslag, endringer av endringsforslagene, diskusjoner, misforståelser og språkproblemer bidro til at kongressen varte i hele 12 timer! All honnør til de som fremdeles greide å være konstruktive og tenke klart på slutten av kongressen, det var virkelig en drøy arbeidsøkt. Kortversjon av endringene som ble vedtatt blir lagt ut raskt på våre hjemmesider, nøyaktige formuleringer kommer når referatet blir publisert. Endringene ble ikke så dramatiske som det kunne se ut til når man leste alle forslagene i forkant.

Nykommeren NM-veka har vi allerede fått prøve for NM utstyr, neste sommer er det utstyrsfri-løfterne sin tur til å prøve dette. Snarest mulig etter NM-veka 2019 må vi evaluere dette og ta stilling til om vi ønsker å være med videre. Det er derfor viktig at dere melder inn synspunkter på dette. Dere som deltok på årets NM-veke må gjerne komme med synspunkter allerede nå mens inntrykkene er noenlunde ferske, så tar vi vare på det til evalueringen skal gjøres. Vi vil gjerne høre fra både løftere, lagledere, dommere, publikummere, TV-tittere og arrangører hvordan dere opplevde NM-veka 2018. Send dette på epost til forbundskontoret, så lagrer Janne Gunn dette på forsvarlig vis frem til vi starter evalueringen.

VM-kongressen 2018 er over, men VM med utstyr har bare så vidt begynt. Jeg oppfordrer alle som bor i rimelig avstand fra Halmstad til å ta seg en tur og heie frem våre løftere.

 

Sportslig hilsen

Inger Blikra