Rutiner for varsling i Norges Styrkeløftforbund

I Norges Styrkeløftforbund (NSF) ønsker vi at du sier ifra om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, svekker NSFs omdømme og/eller øvrige kritikkverdige forhold.

Varslingsrutinene gjelder for ansatte i NSF, for alle medlemmer i klubber tilsluttet NSF og for eksterne varslere.

Rutiner for varsling i Norges Styrkeløftforbund

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du kontakte styreansvarlig for varslingssaker, Kim Eikefet (k.eikefet@gmail.com.)