Assisterende landslagssjef for veteraner søkes

Norges Styrkeløftforbund søker en assisterende landslagssjef for veteraner.

Vår landslagssjef for veteraner har signalisert at han ønsker å involvere flere i jobben med veteranlandslaget. Antall stevner og deltagere har økt de siste årene og så har også arbeidsmengden.

Den som går inn i rollen som assisterende landslagssjef, må påregne en god del reisevirksomhet til de ulike internasjonale veteranmesterskapene.

Landslagssjefens oppgaver innbefatter bl.a.:

– Følge opp innbydelser og frister for internasjonale mesterskap, herunder planlegging og budsjettering innen gitte rammer.

– Åpne for søknader til internasjonale mesterskap

– Laguttak

– Påmelding

– Forberede reiseplaner

– Lagledelse

Listen over er ikke utfyllende. Fordelingen av oppgaver mellom landslagssjef og assisterende landslagssjef avtales mellom disse.

Det vil være en fordel om assisterende landslagssjef er, eller i løpet av rimelig tid kan bli, internasjonal dommer.

Det er viktig for interesserte å merke seg, at hverken landslagssjef eller assisterende landslagssjef mottar lønn eller annen økonomisk kompensasjon for utført arbeid.

Interesse for rollen meldes forbundskontoret (styrkeloftforbundet@nif.idrett.no) innen 9. desember 2018.

Landslagssjef Egil Kroknes kan evt. kontaktes på e-post egilkroknes@gmail.com for ytterligere opplysninger.