Invitasjon til å søke om å være dommer på NM 2019

NSF ved dommaransvarlig Stian Botnen oppfordrer alle forbundsdommere til å sende
søknad om å få dømme på årets ulike norgesmesterskap.

Sjekk årets terminliste og send søknad direkte på epost til Stian Botnen.
Epostadresse : seb@framtidsbygg.no