Vi minner om reglene for deltakelse på internasjonale veteranmesterskap

Her fremgår det at reise og opphold koordineres og bestilles av forbundskontoret. Det er følgelig ikke anledning til å bestille reise og opphold selv. Det er kun i helt spesielle tilfeller – og da etter forhåndsavtale med forbundskontoret – at utøvere gis anledning til å bestille reise eller opphold selv.

 

Brudd på reglene som gjelder for deltagelse på internasjonale veteranmesterskap vil få konsekvenser for senere laguttak.