Styrkeløftere søkes til doktorgradsprosjekt!

Kristina Skaug søker etter styrkeløftere som vil være med i en spørreundersøkelse om funksjon av bekkenbunnen. Undersøkelsen er en del av et doktorgradsprosjekt.

God funksjon av bekkenbunnen er viktig i idretter med store økninger i buktrykk ved for eksempel tunge løft. Bekkenbunnsplager kan forekomme dersom bekkenbunnen ikke fungerer optimalt ved fysisk anstrengelse.

Vil du være med i en spørreundersøkelse om funksjon av bekkenbunnen blant norske vektløftere og styrkeløftere? Undersøkelsen er en del av et doktorgradsprosjekt ved Norges idrettshøgskole som handler om trening og belastning av bekkenbunnen hos konkurranseutøvere i ulike idretter.

Deltakelse er helt frivillig, og vi søker utøvere som er:
– Kvinnelige/mannlige vektløftere eller styrkeløftere
– Over 18 år
– Har deltatt/skal delta i NM 2018 og/eller 2019 eller konkurranser på høyere nivå

Det er svært viktig at også de som ikke har plager også deltar.

Ønsker du å delta eller har spørsmål om prosjektet, ta kontakt med Kristina L. Skaug, doktorgradsstipendiat ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole.

E-post: k.l.skaug@nih.no
Tlf: 40609916