Til informasjon: Regelbrudd på stevner

Styret i NSF har blitt gjort oppmerksom på stevner hvor IPFs regler ikke følges. Eksempler på dette er at personlig utstyr som ikke er IPF-godkjent blir brukt, at vektskiver ikke er IPF-godkjent og at dommere ikke er korrekt antrukket.

Bilder og videoer fra stevner legges ofte ut i sosiale medier. Disse reflekterer sporten vår, og når de viser klare regelbrudd, gir det et dårlig inntrykk av styrkeløft som seriøs idrett.

I denne forbindelse vil styret gjøre oppmerksom på at det for tiden ikke finnes gummiskiver som er godkjent i henhold til IPFs regelverk, da 25-kilosskivene er bredere enn 6 centimeter som er maksimalt godkjent bredde. Dette betyr i praksis at gummiskiver ikke er tillatt å bruke i konkurranser.

(Ref. IPFs tekniske reglement, side 6)

Arrangør vil bli kontaktet hvis regelbrudd blir avdekket. Ved gjentatte regelbrudd kan det tilkomme sanksjoner.