Invitasjon til strategisamling 2019

Norges Styrkeløftforbund inviterer med dette alle klubber og regioner til strategisamling onsdag 26. juni 2019, fra kl. 1200-1800. Samlingen avholdes i forkant av vårt NM som avvikles under NM-veka i Stavanger.

Til samlingen inviteres regioner og klubber tilknyttet Norges Styrkeløftforbund og hver organisasjonsenhet oppfordres til å stille med en eller flere representanter.

Reise- og oppholdskostnader må dekkes av hver enkelt klubb, men vi håper likevel at så mange klubber som mulig velger å delta for å være med på å påvirke forbundets veivalg.

Strategisk dokument er det viktigste styringsdokumentet for Norges Styrkeløftforbund. Til årets samling ønsker vi at våre organisasjonsledd skal ha innflytelse på hvilke temaer som skal taes opp til diskusjon på samlingen, se vedlegg for flere detaljer.

Tilbakemelding på tema samt påmelding til samlingen gjøres pr mail til forbundskontoret innen 5. mai 2019.

Endelig agenda for samlingen vil bli utarbeidet etter denne fristen.

Vedlegg: Strategisk dokument