Lagledere på styrkeløftstevner

Vi gjør oppmerksom på at kun medlemmer av styrkeløftklubber kan være lagledere på styrkeløftstevner.

Dette fremgår av punkt 105.9.4 i IPFs constitution & bylaws, og NSF følger IPFs regler så lenge det ikke er gjort særskilt unntak i våre nasjonale bestemmelser (NB).

Siden det ikke er gitt at norske løftere og lagedere leser IPFs constitution & bylaws for å orientere seg om hvilke regler som gjelder for norske stevner, vil styret fremme et forslag tinget om å ta dette inn også i NB for å gjøre regelen mer tilgjengelig. Men regelen gjelder også i dag, siden vi ikke har formulert noe unntak i NB.