Endringer vedtatt på EPF-kongressen

Følgende endringer ble vedtatt på EPF-kongressen:

Nye navn i styret:
Bjørn Astad fra Norge er valgt inn i styret som ny Championship Secretary.
Tero Hyttinen fra Finland er valgt inn i styret som ny Law & leg. Com. Chair.

Endringer i Constitution & Bylaws:
1. 104.11.1 Krav til dopingtest for å få godkjent europarekorder er endret. Endringen innebærer at det er mulig å få godkjent en rekord i subjunior, junior eller master 1 satt på et mesterskap i åpen klasse selv om løfteren ikke ble dopingtestet.
   a. Alle som setter rekord i åpen kategori skal testes uansett hvilket mesterskap det skjer på
   b. På mesterskap i subjunior, junior skal alle som setter rekord i sin kategori testes i tillegg til alle som setter rekorder i åpen klasse
   c. På mesterskap i master 1 skal alle som setter rekord i sin kategori testes i tillegg til alle som setter rekorder i åpen klasse
   d. Alle andre kan bli plukket ut til test

2. Det er ikke lenger et krav om at nominerte reserver på prelim nomination bare kan settes inn på final nomination hvis de erstatter en annen nominert løfter. Reservene kan heretter settes inn på final nomination uavhengig av om det er noen andre som trekkes (forutsatt at det er plass innenfor maks lagstørrelse selvfølgelig)

3. Det er ikke lenger mulig for dommere å endre tidspunkt de er tilgjengelig for dømming så sent som på teknisk møte uten å få bot. Eneste endring som er tillatt så sent som på teknisk møte er en endring/et bytte mellom to dommere fra samme nasjon. Etter teknisk møte er heller ikke dette mulig.

Øvrige forslag falt, men det ble sagt at EPF skulle bli flinkere til å følge opp arrangører og hotellpriser for å unngå overprising.