To nye internasjonale dommere

I 2019 VM Styrkeløft Utstyrsfritt har Norge fått to nye internasjonale dommere. Både Kristin Thorvaldsen og Anita Stavik klarte dommerprøven og ble utnevnt til kategori 2-dommere.

De to kandidatene ble innstilt av Norges Styrkeløftforbund og satt opp til dommerprøve på VM. Begge måtte gjennom en teoretisk prøve først. Da den ble bestått fulgte en praktisk prøve hvor de satt som sidedommer på minst 100 løft.

– Det er alltid litt nerver tilknyttet eksamen, men ellers var det ok, sier Kristin Thorvaldsen.

Hun synes den største forskjellen på å dømme et VM er den omfattende medieproduksjonen.

– Og så føles det som et ekstra ansvar når en for eksempel sitter og skal godkjenne verdensrekorder. Det får en ikke lov til før bestått prøve, riktig nok! sier Thorvaldsen.

Stavik påpeker at reglene er de samme, mens rammen rundt er annerledes.

– På NM kjenner vi de fleste. Her er det rundt 1000 løftere fra hele verden, forteller hun.

De to ferske internasjonale dommerne gleder seg nå til å kunne bidra til avvikling av internasjonale stevner, og de synes det er kjekt å møte et internasjonalt dommerkollegie.

Vi gratulerer de to med bestått dommerprøve!