Informasjon: Oddsspill under NM-Veka

Viktig informasjon fra Norsk Tipping angående oddsspill under NM-Veka:

Gjennom hele NM-Veka vil Norsk Tipping sette odds på et utvalg av øvelsene. For enkelte kan dette være første gang de blir satt odds på, så her kommer noen regler og retningslinjer for utøvere og andre i nær tilknytning til lag/utøver.

    1. Det er strengt forbudt å spille på kamper/øvelser eget lag eller utøver deltar i. Det gjelder alle som er definert som deltakere under NM-Veka. Andre personer med sterk tilknytning til lag/utøver eller er ansatt/arbeidsgiver kan heller ikke spille på kamper/øvelser der den aktuelle klubben/deltaker er involvert.

    Alle som kan påvirke et resultat må unnvære å spille på kampen/øvelsen. Det betyr ikke at vennskap med spillere er diskvalifiserende i seg selv. Du kan vedde på at vennen din lykkes eller feiler, gitt at du ikke har direkte påvirkning på resultatet.

    2. Norsk Tipping tilbyr ikke spill på enkeltutøvere under 18 år. Derimot tilbys spill på seniorlag som kan benytte seg av spillere/utøvere under 18 år.

    3. Spill er for de fleste en spennende aktivitet, men for noen utvikler det seg til et problem. Vi anbefaler alle nye og eksisterende kunder å lesespillevettreglene.

Kampfiksing er en alvorlig, kriminell handling. Det er derfor helt essensielt at forbundene gjør reglene kjent for klubbene og utøverne deres – inkludert de som jobber fast som frivillige etc.