NIH søker styrkeløftere til benkpressprosjekt

Norges Idrettshøgskole ønsker å rekruttere mannlige og kvinnelige styrkeløftere for å delta i et benkpressprojekt.

NIH har utviklet en stang som gjør det mulig å måle kreftene som virker på stanga, som igjen kan brukes til å beregne leddmomentene som virker over skulder- og albueleddet. Dermed vil det bli samlet inn data som er helt unik i litteraturen og helt sikkert av interesse for styrkeløftere.

Det NIH vil undersøke i prosjektet er:
1) Hvordan grepsbredde påvirker muskelbelastningen (dvs. leddmomenter og muskelaktivering)
2) Teknikkforskjeller mellom styrkeløftere og mosjonister
3) Mulige årsaker til sticking-punktet (den porsjonen av løftet hvor man som oftest bommer ved maksimale forsøk).

Testingen består av to testøkter som varer hhv. 1t og 3t. Testperioden er mellom uke 39-46. Studien krever to fysiske oppmøter ved Norges Idrettshøgskole på Sognsvann (Sognsveien 220, 0863 Oslo).

Mer informasjon i informasjonsskrivet:
Informasjonsskriv benkpressprosjekt