Nye hedersbevisninger

På Forbundstinget 2019 ble det delt ut flere nye hedersbevisninger. Disse ble utdelt til utøvere og/eller ledere som har gjort en stor innsats for sporten gjennom årene.

Forbundets hedersmerke:
Marius Arnesen

Forbundets statuett:
Steinar Wahl
Alexander Kirketeig
Jan Jensen
Arnfinn Skadsem

Æresmedlem:
Oddbjørn Steen
Heidi Hille Arnesen
Per Fjeld
Inger Blikra

Vi gratulerer med velfortjent heder!