NYTT styre i NSF 2019-2021

På forbundstinget lørdag 26.10.19 ble følgende valgt inn i styret.

 

President Inger Blikra Rana KK Gjenvalg
Visepresident Carl Yngvar Christensen Brumunddal AK Gjenvalg
Styremedlem Per Øyvind Fjeld Askim SK Gjenvalg
Styremedlem Kristin Thorvaldsen Oslo SK Gjenvalg
Styremedlem Anita Stavik Askim SK Gjenvalg
Varamedlem Tone Ingebretsen Sandnes AK Ny
Varamedlem Vetle Valentinsen Sandnes AK Ny