Oppdatert dopingliste fra 2020

Vedlagt ligger nytt fra ADN.

Dopinglisten: https://www.antidoping.no/nyheter/dopinglisten-2020

Hovedendringer på dopinglisten

https://www.antidoping.no/nyheter/hovedendringer-på-dopinglisten