NSF søker arrangører til følgende mesterskap i 2021.

NM benkpress utstyr

NM benkpress utstyrsfritt

NM u/j/v utstyr

NM u/j/v utstyrsfritt

Terminlisten for 2021 er ikke klar. Dato for hvert enkelt arrangement må fastsettes senere og forsøkes tilpasset den internasjonale terminlisten.

Klubber som allerede har søkt på ett eller flere av mesterskapene, bør ikke levere ny søknad. Dersom de ønsker å begrunne søknadene bedre, er det selvfølgelig åpning for dette.

Søknadsfrist settes til 13. januar 2020 og sendes Styrkeloftforbundet@nif.idrett.no