Endrede påmeldings- og kvalifiseringsfrister NM 2020

Endrede påmeldings- og kvalifiseringsfrister NM 2020

Forbundstinget vedtok å endre påmeldings- og kvalifiseringsfristen for norske mesterskap fra 6 til 8 uker, gjeldende fra 2020.
Forbundstinget ble avholdt etter at fristen for approbering av stevner i 2020 gikk ut.
Mange klubber har terminfestet klubb-/åpne stevner 6 uker før norske mesterskap, nettopp for å være innenfor kvalifiseringsfristene.

En ber klubbene merke seg den endrede fristen og vurdere å flytte disse, slik at utøvere fremdeles kan kvalifisere seg her.
Normalt er det en avgift knyttet til flytting av stevner.

Som ved tidligere lignende endringer, åpnes det for at stevner kan flyttes uten kostnader for å klubbene.

Frem til 1.4.2020 kan stevner flyttes kostnadsfritt, så lenge hensikten er å komme innenfor kvalifiseringsfristen til et norsk mesterskap.

Viktig: Nasjonale bestemmelser pkt. 3.1.2 vil fremdeles gjelde, dvs. endringer må være terminfestet senest 2 uker før stevnet faktisk skal arrangeres.