En liten påminnelse

Kontoret mottar en del nye lisenser i disse dager og dessverre er ikke alle som har lagt ved ren utøver diplom.  Dette ble sagt på tinget:

På forbundstinget ble det vedtatt en del endringer som har betydning for alle som skal konkurrere i styrkeløft. Her kommer en oversikt over de viktigste endringene for lisens og registrering:

  • I tillegg til å ha løst lisens og signert antidopingkontrakt som før, skal alle over 14 år som deltar på stevner ha gjennomført Antidoping Norges e-læring «ren utøver». I en overgangsperiode vil dette bli krevd av nye utøvere ved førstegangsregistrering, på sikt vil diplom for gjennomført ren utøver bli innhentet også fra allerede registrerte utøvere.
  • Ved førstegangs registrering skal lisensbestilling sammen med antidopingkontrakt og diplom for gjennomført ren utøver være mottatt på forbundskontoret senest en uke før stevnestart.

Lisenser som blir sendt på mail uten ren utøver diplom vedlagt vil ikke bli registrert før vi har mottatt kopi av diplomet.  Da først vil antidopingkontrakten bli registrert  med tilbakedatert dato for når vi mottok antidopingkontrakten.