Ekstraordinært styremøte 17.3.20

Ekstraordinært styremøte 17.3.20

Styret avholdt et ekstraordinært styremøte 17.3.20.

Hovedtema: Utsettelser av mesterskap og veien videre.

Det er en rekke utfordringer knyttet til dette temaet, som f.eks. kvalifiserings- og påmeldingsfrister, nye stevnedatoer, muligheten for å slå sammen eller avlyse mesterskap, kvalifiseringskrav for internasjonal deltagelse osv. (Listen er ikke uttømmende).

 

Styret kan pr. nå ikke konkludere på disse punktene, da vi ikke vet hvor lenge forbudet mot å avholde konkurranser vil vare. 

 

Styret vil imidlertid allerede nå varsle om at det vil kunne bli vedtatt unntak fra Nasjonale Bestemmelsers (NB) regler vedrørende frist for innbydelse til NM (pkt. 3.1.3), påmeldingsfrist (pkt. 3.1.5) og evt. andre bestemmelser direkte knyttet til muligheten for å få avviklet mesterskap i 2020 (som f.eks. NB pkt. 7.1).

 

Det er naturlig at behovet for unntak og korte frister blir større, desto lenger konkurranseforbudet varer. 

 

Styret vil følge situasjonen tett og kommer tilbake med mer etter 26.3.20.

(Og dersom noen lurer, møtet ble avholdt på nett ☺)