Koronaregler for trening

 

NIF innkalte særforbundene til hastemøte på nett i går kveld der særlig følgende informasjon har betydning for oss:

  • Påbudet om stenging av «treningssentre og lignende» står fast, dette er et annet nasjonalt vedtak enn forbudet mot organisert trening.
  • Organisert trening uten bruk av utstyr utøverne tar i er tillatt forutsatt at det kun er maks 5 personer og de kan holde minimum 2 meters avstand til enhver tid.

 

NIF skal komme med fellesidrettslige koronavettregler i løpet av dagen i dag, særforbundene skal utarbeide idrettsspesifikke koronavettregler i morgen med disse i bunnen.

 

NSF har dialog med NIF for å avklare om det likevel kan finnes en åpning for styrkeløfttrening på visse vilkår i klubblokaler og andre private lokaler forutsatt at øvrige koronavettregler overholdes og aktiviteten ikke medfører økt risiko for smittespredning. Basert på tilbakemelding fra NIF vil det komme en oppdatering i løpet av fredag 3. april. NIF har presisert at de forholder seg til henvendelser fra særforbundene i denne saken, de kan ikke besvare henvendelser fra alle landets klubber.