Korona regler for styrkeløfttrening


Norges styrkeløftforbund har i tråd med bestillingen fra NIF laget koronaregler for styrkeløfttrening. Vi presiser at hovedregelen fremdeles er at alle treningssentre, klubblokaler og lignende skal være stengt. Kun de klubbene som er sikre på at de kan oppfylle samtlige krav i disse reglene kan tilrettelegge for trening i sine lokaler. De klubbene som åpner for trening må ta ansvar for at aktiviteten til enhver tid skjer i tråd med disse reglene og ikke bidrar til økt smitterisiko.

 

NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet 

Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet.

Norges idrettsforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset. Det har helt eksplisitt vært kommunisert at organisert idrett ikke skal forekomme. Samtidig har det vært gitt retningslinjer for fysisk aktivitet som har vært tolket svært forskjellig fra kommune til kommune.

Av denne grunn har Norges idrettsforbund henvendt seg til helsedirektoratet med mål om å få på plass en tydelig veileder som skal regulere både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur?malgruppe=undefined

Intensjonen bak Helsedirektoratets veileder og NIFs fellesidrettslige anbefalinger er å hindre smitte. Disse må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett retningslinjer som skal følges. Imidlertid vil det for mange idretters vedkommende være hensyn som tilsier at retningslinjene skal være strengere, ikke minst knyttet til aktivitet innendørs.

Særforbundenes retningslinjer for egen idrett skal gjelde i de tilfeller der disse er sterkere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF.

Under følger de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF, som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet. Disse gjelder for all aktivitet:

 

Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

 

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

 

Under følger styrkeløftforbundets presisering av hvilke regler som gjelder i tillegg for vår idrett:

 • Kun de klubbene som tar fullt ansvar for at disse smittevernreglene overholdes fullt ut kan utøve og tilrettelegge for styrkeløft, og da kun for egne medlemmer. Treningsaktivitet kan kun skje dersom man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal treningslokalene holdes stengt for alle. 
 • Det er ikke anledning til at mer enn en person benytter ett og samme stativ, stang, vektskiver og annet utstyr. 
 • Alt felles utstyr skal desinfiseres med sprit eller klorblanding (1/100-forhold vann/klorin) før og etter egen bruk. 
 • Idrettstøy skal være nyvasket, og vaskes på minimum 60 grader etter aktiviteten.
 • Avstandsreglene betyr at løftere ikke kan sikre hverandre. All trening skal derfor gjøres på vektbelastning godt under egen makskapasitet. Trening med risiko for skade eller bomløft er ikke tillatt.
 • Dersom det ikke er mulig å garantere gode rutiner for håndvask og vask av utstyr, lokaler, dørhåndtak og annet som berøres av flere, skal det ikke utøves eller tilrettelegges for trening.
 • Reglene innebærer redusert kapasitet i treningslokalene, og det er klubbenes ansvar at reglene overholdes.
 • Det anbefales at det så langt mulig er de samme (inntil) 5 personene som trener sammen hver gang, rotasjon i gruppeoppsettet vil øke risiko for smittespredning.
 • Dersom det ikke er mulig for idrettslaget å ha kontroll med at alle reglene overfor overholdes, skal det ikke utøves eller tilrettelegges for trening. Da skal treningslokalene fremdeles holdes helt stengt.