Innrapporter medlemsopplysninger innen 30. april

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2020. Innrapportering av medlemsopplysninger må gjennomføres innen fristen selv om idrettslaget ennå ikke har avholdt årsmøte.

Alle idrettslag skal rapportere inn opplysningene i Idrettens medlemssystem: www.klubbadmin.no

Dette skal idrettslag som har avholdt årsmøte innrapportere:

• De idrettslagene som har avholdt årsmøter foretar all innrapportering som vanlig.

Dette skal idrettslag som ennå ikke har avholdt årsmøte innrapportere:

• Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.2019.

• Kontaktinformasjon til idrettslaget (e-postadresse og telefonnummer).

Informasjon som først foreligger etter avholdt årsmøte (eksempelvis nye styremedlemmer, årsmøteprotokoll, årsmøtegodkjent regnskap m.m.) skal først fylles ut/lastes opp etter at idrettslaget har avholdt årsmøte.

Start rapporteringen