Korona og kvalifiseringskrav, dommeraktivitet og internasjonal deltagelse

Koronasituasjonen skaper behov for unntaksbestemmelser for flere områder, og det vil komme unntak fra normale kvalifiseringskrav til både NM og internasjonale mesterskap. Det vil også komme justerte krav til dommeraktivitet denne perioden, og det kan bli forkortede påmeldingsfrister. Nøyaktig hvordan disse kravene blir kan vi ikke si noe om før vi vet hvor lenge det blir før vi er tilbake i noenlunde normalt gjenge igjen.

Når det gjelder internasjonale mesterskapsdeltagelse følger vi i utgangspunktet myndighetenes anbefalinger og reiseråd. Sånn det ser ut i øyeblikket anser vi det som lite sannsynlig at det blir VM utstyrsfritt i Hviterussland allerede i september. VM/EM i utstyrsfri benkpress for alle kategorier i Russland midt i oktober henger også i en tynn tråd, og her er det også usikkert om Russland vil kunne arrangere store verdensmesterskap i noen idrett på det tidspunktet. Wada har fradømt dem retten til å arrangere store internasjonale konkurranser i fire år, men Russland har anket til CAS så dommen er ikke gyldig før anken er avgjort. Anken forventes å bli avgjort i løpet av juli.

Vi vil presisere at dersom det blir arrangert mesterskap og myndighetene åpner opp for reiser, må likevel den enkelte ta ansvar for å vurdere om det er riktig av dem å reise. Forbundet tar ikke noe ansvar for verken smitterisiko, den enkeltes helsetilstand eller konsekvenser av eventuell karantene. Dersom det er risiko for karantene ved hjemkomst må utøvere som likevel ønsker å delta være forberedt på å skaffe lagledere selv. Forbundet kommer ikke til å sende lagledere eller dommere hvis det er risiko for at de blir satt i karantene ved hjemkomst. 

Selv om det etterhvert åpnes opp for reiser til en del land, vil det likevel være noe økt smitterisiko ved reiser en god stund fremover. Styret har derfor besluttet å ikke sende løftere, dommere og lagledere som er over 65 år til internasjonale mesterskap, siden disse anses av myndighetene å være i risikogruppen. Dette gjelder i første omgang ut året, men kan bli forlenget. Vi forutsetter at andre som av helsemessige årsaker også er i en risikogruppe avstår fra å søke om å få delta på internasjonale mesterskap.