Gjenåpning av toppidretten

Styret i Norges styrkeløftforbund har vedtatt regler for toppidrett i Norges styrkeløftforbund under COVID 19. Det overordnede målet med reglene er å åpne for toppidrett med noe nærkontakt uten å øke risikoen for smittespredning fra idretten og ut i samfunnet. Reglene følger opp Folkehelseinstituttets anbefalte smitteverntiltak ved nærkontakt innen toppidrett, og inneholder krav til rapportering og smitteverntiltak. Reglene inneholder også unntak fra avstandsregelen når nærkontakt er nødvendig for gjennomføring av ordinær treningsaktivitet, og unntak fra forbudet mot maksimal kilobelastning.

Merk at disse reglene gjelder kun for utøvere på landslag i åpen klasse og junior, og kun for de av disse utøverne som har signert en egen toppidrettsavtale og forpliktet seg til daglig rapportering. Gjenåpning av toppidretten er et ledd i NIFs trinnvise plan for gjenåpning av idretten. Dersom smittesituasjonen tillater det, forventer vi å få mulighet til å gjenåpne en større del av idretten om ikke så altfor lenge.

Regler for toppidrett i Norges styrkeløftforbund under COVID 19

Regler for toppidrett i Norges styrkeløftforbund under COVID 19

Folkehelseinstituttets anbefalte smitteverntiltak

Folkehelseinstituttets anbefalte smitteverntiltak ved nærkontakt innen toppidrett