Presidenten har ordert – juli 2020

Kjære styrkeløftvenner! Tilværelsen begynner å normalisere seg, samfunnet åpner litt opp, og hverdagen ligner mer på det vi er vant til igjen. Men viruset preger fremdeles verden, og vi fortsetter å holde avstand, vaske hendene og hoste i armkroken. Og ikke minst skal vi fortsette å holde oss hjemme når vi er syke.

Toppidretten har fått lov å åpne forsiktig igjen, og har fått noen unntak fra avstandsregelen under trening og konkurranser. Styret har vedtatt egne regler for åpning av toppidretten i styrkeløft (landslagsutøvere i åpen klasse og junior), og landslagstrenerne jobber sammen med utøverne for å få på plass struktur og nødvendige rutiner som ivaretar smittevernkravene i veilederen fra Folkehelseinstituttet. Også barn og unge under 20 år har fått unntak fra avstandsregelen når det er nødvendig for å gjennomføre normal treningsaktivitet.

Mange klubber er utålmodige, og ønsker å komme i gang med stevner igjen så snart som mulig. NIF var på informasjonsmøtet i slutten av juni klokkeklare på at det ikke kommer noe nytt for breddeidretten før i beste fall i august. Det betyr at for alle de som ikke omfattes av toppidrettsdefinisjonen eller er under 20 år, gjelder fortsatt både avstandsreglene og de andre koronavettreglene fullt ut. Styret har derfor vedtatt regler for hvordan klubbstevner kan gjennomføres innenfor de gjeldende smittevernreglene. Siden avstandsregelen gjelder, kan løfteren ikke sikres så tett som vi er vant til, og det er ikke mulig å få hjelp med utstyr. Det betyr at det kun åpnes for utstyrsfri løfting, og at vektbelastningen på stanga i knebøy må tilpasses det to sidespottere kan håndtere på en trygg måte i et bomløft. I benkpress må løfteren ta avløftet selv. Det er også masse regler som må følges om rengjøring og desinfeksjon av hender og utstyr. For å unngå unødvendige reiser og kontakt mellom ulike geografiske områder åpnes det kun for klubbstevner i denne omgang. Selv om reglene har mange begrensninger, åpner det for en etterlengtet oppstart av konkurranseaktivitet i klubbene. Vi tror det har stor betydning for rekruttering og motivasjon for utøverne at konkurranseaktiviteten kan komme litt i gang igjen.

VM-komitéen jobber videre for å arrangere tidenes beste VM i styrkeløft i Stavanger i november. Mesterskapet er utvidet slik at det nå også skal omfatte alderskategoriene ungdom og junior i tillegg til åpen. Så får vi håpe folk er flinke til å overholde smittevernregler og unngå unødvendige reiser frem til da, slik at smittesituasjonen fremdeles er såpass under kontroll at det blir mulig å gjennomføre VM som planlagt. Arrangøren er innstilt på å gjøre de nødvendige tilpasningene av arenaen og mesterskapet for øvrig slik at smittevernreglene kan overholdes og alle kan delta med så liten risiko som mulig.

Fortsett å trene så godt dere kan, og hold motivasjonen oppe. Og husk at det er mange som har større behov enn vanlig for å høre en oppmuntrende stemme eller se et kjent ansikt. Benytt anledningen til å kontakte en venn, det finnes mange gode løsninger for videosamtaler og digital kontakt.
Det går rett vei, hold ut!

Sportslig hilsen
Inger Blikra