NM styrkeløft Uf alle alderkategorier

Askim SK og Oslo SK jobber for å kunne arrangere NM styrkeløft UF alle alderskategorier i Askim 16. til 18.10.20 (som terminfestet for åpen klasse).

 

For at arrangementet skal kunne bli en realitet, er vi avhengige av at myndighetene åpner for breddeidrett (og gjennom dette tillater avvik fra 1-meters regelen). Dette er spesielt viktig for plattingmannskapet.

Etter dagens regelverk, vil arrangementet ikke kunne avvikles. 

 

Likevel er det et håp om at myndighetene kan åpne for at arrangementer av denne typen etter sommeren.

 

En innbydelse er under arbeid og kommer snart ut. Dersom arrangementet kan avvikles, vil det bli tilpasset regelverket som gjelder i oktober.

 

Det vil måtte bli en kortere påmeldingsfrist enn normalt, antagelig kun 4 uker. I tillegg vil antall personer i hallen til en hver tid måtte begrenses i hht smittevernreglene. Det er også planlagt for å kunne løfte på 2 plattinger samtidig, dersom deltagelsen blir stor. Også kvalifiseringsfristen blir endret fra normalen (settes fra 1.1.2019). I tillegg åpnes det for at utøvere som ikke har fått kvalifisert seg pga oppholdet i 2020, kan søke om unntak. Dette vil spesielt gjelde yngre utøvere. Endelige unntak fra bestemmelsene i Nasjonale Bestemmelser vil komme samtidig med at innbydelsen legges ut.

 

Videre er det tenkt at alle i en vektklasse, uansett alder, løfter sammen. Det vil premieres i de ulike alderkategorier som vanlig.