Ren utøver

På tinget i 2019 ble det bestemt at alle nye medlemmer som signerer antidopingkontrakt må gjennomføre Antidoping Norges e-læringskurs Ren Utøver og etterpå sende diplomet til forbundskontoret. Kontrakten og diplomet blir så registrert på utøverens profil.

Det ble også bestemt at alle trenere, lagledere og annet støttepersonell for utøverne på styrkeløftstevner skal være registrert i forbundet med antidopingkontrakt og diplom for Antidoping Norges e-læring Ren utøver.

Norges Styrkeløftforbund har en tydelig antidopingprofil, og bærer «mottoet sterk, blid og dopingfri» med stolthet. Vi er sertifisert som rent særforbund, og har klar målsetting om at flest mulig av våre utøvere, trenere og støttepersonell skal ha
gjennomført e-læringskurset Ren utøver.

Siden vi nå er inne i en rolig periode uten konkurranser hadde det vært fint om alle benyttet anledningen til å gjennomføre e-læringakurset  og sende diplomet til forbundskontoret.

Link til Ren utøver finner du her: https://renutover.no

Epost: Styrkeloftforbundet@nif.idrett.no

 

Nasjonale bestemmelser:

2.2.1 Lisens
Alle løftere som deltar på stevner skal ha løst lisens, og de over 14 år skal i tillegg ha gjennomført
antidoping Norges e-læring «ren utøver».

3.1.8  Krav til lagledere og støttepersonell
Alle trenere, lagledere og annet støttepersonell for utøverne på styrkeløftstevner skal være medlem av
klubb tilsluttet Norges Styrkeløftforbund, og skal være registrert i forbundet med antidopingkontrakt og
diplom for gjennomført Antidoping Norges e-læring «ren utøver».

Tingprotokoll 2019